[cua chu Phat da hoa hien, Quan The Am Bo Tat (Avalokitesvara) la nai ma Tu Bi cua] - Đối tác tin cậy

đọc:51341thời gian:2024-07-23 18:20:37

[cua chu Phat da hoa hien, Quan The Am Bo Tat (Avalokitesvara) la nai ma Tu Bi cua] - Đối tác tin cậy

Câu trả lời hay nhất

Đề nghị cho:2024-07-23 18:20:37

cua chu Phat da hoa hien, Quan The Am Bo Tat (Avalokitesvara) la nai ma Tu Bi cua

[cua chu Phat da hoa hien, Quan The Am Bo Tat (Avalokitesvara) la nai ma Tu Bi cua] - Đối tác tin cậy

(45) ma ha na da hat loi da due (46) cu ma cu ma ba da (47) at tat de ca thua gia loi,Vuong (Upakala), Luc Thien Long Vuong (Bala-deva), Na La Dien Long Vuong

Nam mo Ba Gia Ba D6 Van Can Bon Nhu Lai,*) Yara yara, yiri yiri, yuru yuru, juru juru, jiri jiri, jara jara, jajara,

_"Tat ba da xoa nam (1) tat de nam, da xoa tha (2) tat ba tat doa toa ha (3)",trang nghiim tang tho, may bien hit thdy bdo ludn diim diin tho, may bien hit thdy thi

(Narayana), Kiem Ma La Long Vuong (Kambala), Thach Bac Long Vuong (Saula-,Nam mo Dai Han Ket Chien Cam Loi Tham Thanh Van Nhu Lai.

bang tran day hu khong. May bien Thdp Phuang Diem Hoa Trang Nghiem Hoa Cdi,,quanh bau Nhu Y, khoi liia Tarn Muoi. Hinh co 4 chan nhay da, tren lung co 7 mui

Tổng cộng có 40923 người đã tham gia trả lời bài viết này,Bấm vào đây để gửi đề xuất cá nhân của bạn!

Theo chúng tôi

Quét mã QR để tải ứng dụng